انجمن نوروژنتیک ایران- نشانی و تلفن ما
دبیرخانه موقت انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 آدرس دبیرخانه موقت انجمن نوروژنتیک ایران:

تهران، شهرک قدس (غرب)، میدان صنعت، خیابان حسن سیف، کوچه چهارم، پلاک ۲،

تلفکس: ۸۸۳۶۳۹۵۵-۰۲۱

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نوروژنتیک ایران:
http://irngs.ir/find-1.85.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب