انجمن نوروژنتیک ایران- فهرست اعضا فعال انجمن
فهرست اعضا فعال انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پروفسور محمد حسن کریمی نژاد  استاد دانشگاه تهران، متخصص پاتولوژی و ژنتیک
دکتر یوسف شفقتی                  استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، متخصص ژنتیک 
دکتر سید حسن تنکابنی             استاد دانشگاه شهید بهشتی، فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال
دکتر محمد روحانی                    استادیار دانشگاه ایران، متخصص مغز و اعصاب
دکتر غلامرضا زمانی                   استادیار دانشگاه تهران، فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال
دکتر یلدا نیلی پور                      متخصص پاتولوژی
 دکتر عیسی عبدی راد               متخصص ژنتیک
دکتر فرحناز صباغ کرمانی             پزشک عمومی و مشاور ژنتیک از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر افسانه صاحب زمانی           دکترا تخصصی کودکان و مشاوره ژنتیک

دکتر ساسان ساکت                   فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

دکتر آریانا کریمی نژاد                  پزشک عمومی 

دکتر رکسانا کریمی نژاد              دکترای سیتو و سیتو مولکولار ژنتیک

دکتر پروا نمیرانیان                      پزشک عمومی و مشاور ژنتیک

دکتر فرخنده بهجتی                   دکترای ژنتیک پزشکی

دکتر رضا شروین بدو                   فوق تخصص مغز و اعصاب

دکتر هیلدا یزدان                         پزشک عمومی و مشاور ژنتیک

دکتر بهزاد داورنیا                        دکترای ژنتیک پزشکی

دکتر حبیب نیکوکار                      دکترای تخصصی نانو بیوتکنولوژی

دکتر فرزاد سعدلو پاریزی              جراح مغز و اعصاب

دکتر جلیل عفتی                        پزشک عمومی

دکتر پونه نیکویی                        دکترای پزشکی مولکولی

دکتر امیر حسن حبیبی                فلوشیب اختلالات حرکتی و متخصص مغر و اعصاب

دکتر کامران قائدی                      دکترای سلولی و مولکولی

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده          دکترای ژنتیک انسانی

دکتر مسعود نشان                     پزشک عمومی

دکتر سید محمد مشتاقیون          دکترای ژنتیک مولکولی

دکتر علی وهابی                       دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

دکتر نجف الهیاری فرد                 دکترای زیست شناسی- ژنتیک

دکتر نسرین یزدان پناهی             دکترای ژنتیک مولکولی

دکتر سید محمد سید حسنی      دکترای ژنتیک پزشکی مولکولی

دکتر سید مرتضی سیفتی           دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتر آریانه صدر نبوی                   دکترای ژنتیک انسانی

دکتر فرزاد فاتحی                       دانشیار مغز و اعصاب 

خانم دلناز فولادیان                     دانشجوی ارشد ژنتیک

خانم سحر تاجیک                      کارشناسی ارشد زیست شناسی

خانم آذین سارنج                      دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک

خانم زهرا جعفری سیاوشانی     کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

خانم مریم درویشی                  کارشناسی ارشد بیوشیمی

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نوروژنتیک ایران:
http://irngs.ir/find.php?item=1.125.47.fa
برگشت به اصل مطلب