انجمن نوروژنتیک ایران- شعبه استان تبریز
شعبه استان تبریز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  در تاریخ 27/9/89 پیشنهاد تاسیس شعبه در مرکز استان آذربایجان شرقی به امضاء کنندگان زیر دریافت گردید

 1. دکتر رضا برادران (متخصص کودکان)
 2. دکتر محمد برزگر (فوق تخصص اعصاب کودکان)
 3. دکتر مهران آقا محمد پور (فوق تخصص اعصاب کودکان)
 4. دکتر هرمز آیرملو (متخصص اعصاب)
 5. دکتر مازیار هاشمیلر (متخصص اعصاب)
 6. دکتر محمد باقر حسینی (فوق تخصص نوزادان)
 7. دکتر مرتضی جبار پور بنیادی ( PhD ژنتیک پزشکی)
 8. دکتر محمود شکاری خانبانی ( PhD ژنتیک پزشکی)
 9. دکتر سیمین تقوی (متخصص زنان زایمان)
 10. دکتر فرحناز ریحانی فر(متخصص زنان زایمان)
 11. دکتر نادر لطفعلی زاده (متخصص کودکان)
 12. دکتر نوشین سرخ گل آذری (پزشک عمومی)

  تاسیس شعبه در تبریز مورد تایید و مقرر شد پس از انجام انتخاب هیات مدیره، اصل صورت جلسه و نتیجه

را اعلام تا نسبت به تاسیس و ثبت آن در هیات مدیره انجمن اقدام شود.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نوروژنتیک ایران:
http://irngs.ir/find.php?item=1.103.18.fa
برگشت به اصل مطلب