انجمن نوروژنتیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
برنامه سمینارها و همایش سالانه انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  سمینار:

 از بدو تاسیس انجمن تا پایان سال تحصیلی پاییز 95 بیش از 70 سمینار، چند کنفرانس با شرکت اساتید

 خارجی که به مناسبتی در ایران حضور داشتند و همچنین چند کارگاه تئوری عملی در بیماری های نورومتابولیک

 و نوروماسکولار برگزار شده است. کلیه این سمینارها با مجوز اداره آموزش مداوم و کسب امتیاز به ویژه با تلاش

 بسیار برای پزشکان عمومی و پزشک خانواده که در صفت مقدم جبهه سلامت قرار دارند، برگزار و مورد توجه و

عنایت شایان علاقمندان قرار گرفته است.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نوروژنتیک ایران:
http://irngs.ir/find.php?item=1.62.21.fa
برگشت به اصل مطلب